اطلاع رسانی فوری

 

احتراماً به اطلاع میرساند, همایش ملی-منطقه ای با عنوان" چالش ها، بحران ها، فرصت های محیط زیست در ایران" در تاریخ 7 و 8 اسفندماه 1396 به علت عدم اعلام آمادگی سالن برگزاری همایش لغو و در اردیبهشت ماه 1397 برگزار خواهد شد. لذا پذیرش مقالات نیز تا پایان سال 1396 امکانپذیر می باشد.

 

هیئت مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران