نشست Break Free from Plastic

جمعیت بین المللی مبارزه با آلودگی های ناشی از مواد زائد پلاستیکی به نام BFFPM فیلمی در این زمینه ساخته و موفق به دریافت جایزه فیلم از فستیوال جایزه امی (Emmi Award) شده است.
در تاریخ دوشنبه 8 آذر ماه ساعت 18 تا 20 این فیلم توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران در لینک زیر به نمایش گذاشته می شود. پس از پایان نمایش میزگردی نیز در این زمینه با حضور نماینده BFFPM برگزار خواهد شد.